Vergoeding van Venclyxto

Per 1 december 2019 vergoeding van Venclyxto in combinatie met rituximab bij volwassen CLL patiënten die minstens één andere therapie hebben gehad.

>> AbbVie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben in het kader van de zogenaamde ‘sluis’ een akkoord bereikt waarbij afgesproken is dat de lijstprijs omlaag gaat met 3%.

>> Daarnaast is er een vertrouwelijke korting voor Venclyxto (voor alle indicaties) afgesproken.

>> Venclyxto is uit de ‘sluis’ en heeft nationale vergoeding. Dit betekent dat zorgverzekeraars in de komende vier jaar geen risico lopen bij het vergoeden van Venclyxto. Een zorgverzekeraar krijgt de kosten van het gebruik van Venclyxto in die periode dus (exact) vergoed.

AbbVie

Tabel ID nr & add-on

Venclyxto moet als add-on geregistreerd en gedeclareerd worden op productnaam, ID nummer (indicatie) en Z-indexnummer (download hieronder de tabel).

AbbVie

Informatie Venclyxto

Informatie Venclyxto voor behandeling van CLL.

Venclyxto® (venetoclax)

Venclyxto is een zogenaamde BCL-2 remmer en geïndiceerd voor de behandeling van Chronische Lymfatische Leukemie (CLL):

- IN COMBINATIE met obinutuzumab: voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandelde CLL;

- IN COMBINATIE met rituximab: voor de behandeling van volwassen patiënten die ten minste één andere therapie hebben gehad;

- ALS MONOTHERAPIE:
- in aanwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald, of
- in afwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-celreceptorremmer heeft gefaald.

Zie voor volledige SmPC van Venclyxto® (venetoclax): www.productinformatie.abbvie.nl

Voor uw patiënt