Venclyxto® (venetoclax)

Venclyxto is een zogenaamde BCL-2 remmer en geïndiceerd voor de behandeling van Chronische Lymfatische Leukemie (CLL):

- IN COMBINATIE met obinutuzumab: voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandelde CLL;

- IN COMBINATIE met rituximab: voor de behandeling van volwassen patiënten die ten minste één andere therapie hebben gehad;

- ALS MONOTHERAPIE:
- in aanwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald, of
- in afwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-celreceptorremmer heeft gefaald.

Zie voor volledige SmPC van Venclyxto® (venetoclax): www.productinformatie.abbvie.nl

Voor uw patiënt

Vergoeding van Venclyxto

Zowel Venclyxto monotherapie als de combinatie Venclyxto-rituximab (24 maanden behandelingsduur) worden volledig vergoed. Voor de combinatie Venclyxto-obinutuzumab is vergoeding aangevraagd.

AbbVie

Tabel ID nr & add-on

Venclyxto moet als add-on geregistreerd en gedeclareerd worden op productnaam, ID nummer (indicatie) en Z-indexnummer (download hieronder de tabel).

AbbVie

Informatie Venclyxto

Informatie Venclyxto voor behandeling van CLL.