Indicaties Venclyxto®(venetoclax)

Venclyxto (venetoclax) is een zogenaamde BCL-2 remmer en geïndiceerd voor de behandeling van Chronische Lymfatische Leukemie (CLL):

>> in combinatie met obinutuzumab: voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandelde CLL;

>> in combinatie met rituximab: voor de behandeling van volwassen patiënten die ten minste één andere therapie hebben gehad;

>> als monotherapie
      > in aanwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald, of 
      > in afwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-celreceptorremmer heeft gefaald.

Kijk hier voor de volledige SmPC van Venclyxto.

 


Vergoeding Venclyxto

>> Zowel Venclyxto als monotherapie als in de combinatie Venclyxto-rituximab (24 maanden vaste behandelduur) wordt volledig vergoed;

>> Voor de combinatie Venclyxto-obinutuzumab (12 maanden vaste behandelduur) geldt per 1 april 2021 vergoeding voor: 

      > Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en (on)gemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie.

Ref.: Staatscourant jaargang 2021, nummer 12760; https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-12760.html.

 


Toedieningsschema's 

DOSISOPBOUWSCHEMA
Venclyxto kan als monotherapie of in combinatie met rituximab of obinutuzumab worden gegeven. In al deze gevallen dient de behandeling met Venclyxto te worden gestart met het 5-weekse dosisopbouwschema. Dit dosisopbouwschema is bedoeld om de tumorlast geleidelijk te verminderen en het risico op het tumorlysissyndroom (TLS) te verlagen.

 

TOEDIENINGSSCHEMA VENCLYXTO-OBINUTUZUMAB
(vaste behandelduur 12 maanden - 12 cycli van 28 dagen)

#Cyclus 1 eerste infusie 100 mg dag 1, gevolgd door 900 mg op dag 1 of 2
Niet op schaal; elke cyclus is 28 dagen
 

 

TOEDIENINGSSCHEMA VENCLYXTO-RITUXIMAB
(vaste behandelduur 24 maanden - 24 cycli van 28 dagen)

#Start rituximab nadat de patiënt het dosisopbouwschema heeft voltooid en de aanbevolen dagelijkse dosis van 400 mg Venclyxto gedurende 7 dagen heeft ontvangen.
Niet op schaal; elke cyclus is 28 dagen
 

Meer informatie en ondersteunende materialen nodig? 

Ga naar de pagina Productinformatie# waar u diverse materialen (zoals bovenstaande doseringsschema's) kunt downloaden en/of aanvragen.

 


Benieuwd naar de visie van de CLL-expert op de CLL14 studie? 

Bekijk dan hier# de video met Prof. dr. Kater (VUMC-AMC) over het lange termijn effect van de tijdige behandeling met Venclyxto-obinutuzumab bij patiënten met nog niet eerder behandelde CLL. 


#Hiervoor dient u ingelogd te zijn. Medisch beroepsbeoefenaren kunnen zich kosteloos registreren en inloggen.